Przegląd gwarancyjny

W celu dokonania niezbędnych do prawidłowej pracy czynności serwisowych, użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzenia w ciągu roku przynajmniej dwóch przeglądów technicznych w porze jesienno-zimowej i zimowo-wiosennej. Jeżeli klimatyzator jest na gwarancji, w przypadku braku wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych użytkownik traci wszelkie prawa wynikające z jego gwarancji.

Przeglądy konserwacyjne klimatyzatorów obejmują:

  • czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej
  • czyszczenie lameli parownika i skraplacza
  • sprawdzenie stanu napełnienia czynnikiem chłodniczym i dopełnienie freonem jeżeli to wskazane
  • sprawdzenie szczelności połączeń układów freonowych
  • sprawdzenie szczelności układu odprowadzania skroplin
  • sprawdzenie przewodów i izolacji pod względem uszkodzeń mechanicznych
  • sprawdzenie działania urządzeń sterujących