Cennik usług klimatyzacja


Klimatyzacja


1. Przegląd gwarancyjny klimatyzatora  100-200 zł/szt
2. Konserwacja okresowa, czyszczenie, odkażanie klimatyzatora - 150 zł/szt.
3. Diagnoza usterek w uszkodzonej klimatyzacji - 250 zł (W przypadku naprawy opłata nie jest pobierana.)
4. Naprawa uszkodzonej klimatyzacji w/g ilości roboczogodzin - 85 zł/h, jednak nie mniej niż 3 roboczogodziny
5. Dopełnienie instalacji klimatyzatora czynnikiem chłodniczym - 150 zł.
6. zestaw zimowy do pracy całorocznej klimatyzatora - 280 zł
7. koszt dodatkowy 1 mb instalacji chłodniczej - 80 zł
8. koszt dodatkowy 1 mb koryta - 45 zł
9. Zestaw mocujący agregat zewnętrzny - 150 zł
10. zryczałtowany dojazd (miasto Wrocław) - 100 zł
11. Dojazd do klienta poza miastem = ryczałt + 70gr/km
12. usunięcie nieszczelności (spawanie gazowe)  - 250 zł
13. demontaż klimatyzacji i montaż w innym miejscu (nowa instalacja ) - cena do uzgodnienia
14. Standardowy montaż klimatyzacji do 5 kW - 890zł
15. Standardowy montaż klimatyzacji powyżej 5kW - 1100zł


Wentylacja - OszuszaniePrace wyceniane są w oparciu o przedłożony projekt lub wycenę indywidualną
1. zryczałtowany dojazd (miasto Wrocław) 100 zł
2. Dojazd do klienta poza miastem = ryczałt + 70gr/km
3. Wynajem osuszacza wydajność (35l/doba) - 70 zł/doba

 

 

 


 

Podane na stronie internetowej m-klima.pl lub uzyskane za tym pośrednictwem ceny mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią oferty sprzedaży produktów w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian cen produktów  w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

Ceny są zalecanymi cenami detalicznymi i rzeczywiste ich wartości mogą być różne.

Zakup któregokolwiek produktu  podlega warunkom i postanowieniom indywidualnej umowy sprzedaży.