Klimatyzacja zużycie prądu

Roczne zużycie energii elektrycznej podawane jest przez producenta w [kWh], a informacja ta umieszczana jest w katalogu z danymi technicznymi urządzenia klimatyzacyjnego, a także na etykiecie efektywności energetycznej dostarczanej wraz z urządzeniem. Zużycie to zostało wyliczone poprzez pomnożenie całkowitego poboru energii przez urządzenie pracujące w trybie chłodzenia w warunkach znamionowych przy pełnym obciążeniu przez średnio 500 godzin pracy na rok. Podana liczba jest szacunkowa, gdyż każdy klimatyzator tak naprawdę pracuje inaczej, zależnie od warunków klimatycznych i jego eksploatacji. Aby obliczyć roczny koszt energii elektrycznej wykorzystywanej do zasilania naszego klimatyzatora, wystarczy pomnożyć podaną liczbę przez cenę 1 kWh lub  wykonać mało skomplikowane działania matematyczne dzieląc moc chłodniczą klimatyzatora przez 3 i mnożąc przez 0,35 groszy (przykł. koszt 1 kWh). W ten sposób obliczymy koszt pracy urządzenia pracującego przez jedną godzinę.
Przykładowo:
6 kW : 3 = 2 kW x 0,35 gr/kWh = 0,70 gr/h
Dalej mnożąc wynik przez ilość godzin w miesiącu mamy obraz naszych wydatków.
Aby zredukować koszty związane z poborem energii elektrycznej przez klimatyzator w jednostkach zewnętrznych urządzeń typu split zastosowano technologię inwerterową. Inwerter ma wpływ na szybsze osiągnięcie temperatury potrzebnej do ochłodzenia lub ogrzania pomieszczenia. Zmniejsza czas rozruchu sprężarki o 1/3 co w konsekwencji pozwala na zmniejszenie zużycia energii o 30%. Klimatyzator wyposażony w inwerter niestety jest droższy, ale na dłuższą metę jest to zakup bardzo wskazany.