Klimatyzacja jaki VAT?Air Condition Wroclaw Air Conditioning DistributorZ dniem 1 stycznia 2008 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19.09.2007 r. o zmianie zasad opodatkowania podatkiem od towarów i usług niektórych czynności związanych z obiektami budownictwa mieszkaniowego objętych społecznym programem mieszkaniowym. Oznacza to zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków z tym związanych (Dz.U. nr 192 poz 1382).

W myśl przepisów ustawy (art.41, ust.12, pkt 2 U.VAT) 8% stawkę VAT stosuje się do dostawy urządzeń klimatyzacyjnych lub wentylacyjnych i ich montażu traktowanych jako łączna usługa budowlano-montażowa. Przy rozdzieleniu, osobno zakup urządzenia i osobno montaż, stosuje się odpowiednio stawkę 23% VAT przy zakupie urządzenia, a 8% dla montażu.

Ustawa ma jednak swoje uwarunkowania. Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się:
budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m².
lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m².

Konsekwencją tego ograniczenia jest to, że mogą być zastosowane dwie stawki podatku VAT: 8% stawkę VAT w obszarze limitu, a 23% stawkę powyżej tego limitu.

Dla przykładu: Montujemy urządzenie klimatyzacyjne w lokalu mieszkalnym o powierzchni użytkowej 180 m². Koszt usługi netto (klimatyzator + montaż) wynosi 6000 zł + VAT. Z proporcji wynika, że 5000 zł będzie obciążone 8% podatkiem Vat, a nadwyżka 1000 zł 23% podatkiem VAT.

Kupując samemu urządzenie klimatyzacyjne, tracisz na podatku. Tylko zamawiając całą usługę w firmie instalacyjnej, zapłacisz za wszystko 8% VAT, a 15% ceny usługi pozostanie ci w kieszeni.