Dlaczego przegląd?

dla komfortu i oszczędności - chcemy skuteczności i niskich kosztów
Zarówno zewnętrzna część urządzenia, tzw. agregaty jak i jednostka wewnętrzna wyposażone są w wymiennik ciepła i wentylator. W wyniku przepływu powietrza, na elementach tych stale osadzają się zanieczyszczenia. Nawet cienka warstwa kurzu czy pyłu gromadząca się na parowniku powoduje, że coraz gorzej schładza on przepływające przezeń powietrze. W wyniku tego maleje wydajność urządzenia, rośnie za to pobór energii i skraca się jego żywotność.

dla zapewnienia czystości powietrza - precz z kurzem w powietrzu
Powietrze nawiewane przez urządzenia wewnętrzne przepływa przez filtry oczyszczające je z pyłów i cząstek mechanicznych. Z biegiem czasu, filtry te ulegają stopniowemu zabrudzeniu. Zmniejszenie przepływu powietrza i w konsekwencji zmniejszenie wydajności klimatyzacji - nie pozwala uzyskać zadanej temperatury. Zbyt mocno zabrudzone filtry są przyczyną częstego obladzania się urządzenia klimatyzacyjnego, co powoduje w konsekwencji wydostawanie się powstających skroplin poza tacę ociekową. Okresowe czyszczenie filtrów pozwala pracować urządzeniu bezawaryjnie.

nie chcemy "brzydkich"zapachów
W powietrzu, którym oddychamy znajduje się pewna ilość pary wodnej. Powietrze przepływające przez parownik w jednostce wewnętrznej ulega schłodzeniu, w wyniku czego część pary wodnej w nim zawartej ulega kondensacji, czyli skropleniu. Kropelki wody spływają po powierzchni skraplacza do "tacy kondensatu" i dalej do instalacji odprowadzenia skroplin, osadzając z czasem na swojej "drodze" warstwę zanieczyszczeń wydzielających w pewnych okolicznościach intensywny, często nieprzyjemny zapach.

dla bezpieczeństwa -dezynfekcja
Jeśli nasze urządzenie nie funkcjonuje w trybie automatycznym przez całą dobę (a tak dzieje się w 90% przypadków) i przed jego wyłączeniem nie ustawiamy go na jakiś czas w tryb osuszania, pozostająca w nim wilgoć może stać się pożywką dla rozwoju bakterii. Aby temu zapobiec po okresowym czyszczeniu przeprowadza się przy pomocy specjalnych preparatów zabieg dezynfekcji.

dla "świętego spokoju" - myślmy o czyś innym
Sprężarka "serce" klimatyzatora, wymienniki ciepła, silniki wentylatorów, łożyska, układy elektryczne i elektroniczne, elementy mocujące, układ odprowadzania skroplin, układ sterowania. Od sprawności wszystkich tych elementów zależy, czy klimatyzacja będzie działała prawidłowo, czy osiągniemy taki efekt jakiego oczekiwaliśmy decydując się na zakup urządzenia. Zatem jak w medycynie - lepiej zapobiegać niż leczyć. Drobne nieprawidłowości i efekty naturalnego zużycia usunięte w czasie przeglądu pozwolą nam nie myśleć o nim w czasie korzystania z jego zalet.

dla zachowania uprawnień gwarancyjnych
To powód właściwie najmniej istotny. Jeśli nasze urządzenie zamontuje doświadczony, kompetentny instalator zgodnie z " zasadami sztuki" prawdopodobieństwo awarii urządzenia z powodu wady ukrytej jest bardzo niewielkie.To brak stałego dozoru i konserwacji jest najczęstszą przyczyną pojawiania się problemów z funkcjonowaniem klimatyzatora. Stąd też pojawiający się w warunkach gwarancji udzielanej przez producenta (niezależnie od marki urządzenia)wymóg dokonywania okresowych przeglądów serwisowych.