Nabijanie klimatyzacji

KLIMATYZACJA

Termin ten używamy tylko w przypadku  napełniania PUSTEGO układu  chłodniczego.Kiedy to ma miejsce? Przeważnie po remoncie kapitalnym klimatyzacji. Mówimy tutaj zarówno  o klimatyzacji samochodowej jak i domowej (stacjonarnej i przenośnej). Podczas remontu musimy odzyskać czynnik(stacją do odzysku) z klimatyzacji,następnie wymienić uszkodzone części i przystąpić do   Nabijania Klimatyzacji zgodnie  z zaleceniami producenta. Informacje na temat  jaki gaz (czynnik chłodniczy) i w jakiej ilości ma być użyty znajdziemy na tabliczce znamionowej lub w dokumentacji technicznej.

W innym przypadku mówimy o uzupełnianiu czynnika , przeglądzie okresowym klimatyzacji, przeglądzie gwarancyjnym.

Termin NABIJANIE KLIMATYZACJI potocznie jest uzywany przez kierowców. Ale  wszyscy musimy sobie zdawać sprawę z tego że czynność ta wiąże się z REMONTEM  wymianą uszczelek i sprawdzeniem szczelności.