Fujitsu serwis klimatyzacji - przeglądy okresowe

Klimatyzacja zużycie prądu » Serwis klimatyzacji ,naprawy u klienta

Warunki gwarancyjne:

Warunkiem wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji dla urządzeń, jest cykliczne dokonywanie, co najmniej dwa razy w roku, płatnych przeglądów technicznych urządzeń, przeprowadzanych przez autoryzowany punkt serwisowy, potwierdzonych odpowiednimi wpisami w Karcie Gwarancyjnej. Przeglądy techniczne muszą odbywać się przed sezonem letnim (w marcu, kwietniu lub maju) oraz przed sezonem zimowym (we wrześniu, październiku lub listopadzie). Okres pomiędzy kolejnymi przeglądami nie może być krótszy niż 6 miesiący

 

 

Przeglądy gwarancyjne i serwisowanie urządzeń