Uzupełnianie czynnika chłodniczego (R410a,R407c,R22) w klimatyzacji

KLIMATYZACJA

Skuteczność klimatyzacji zależy w głównej mierze od ilości czynnika chłodniczego, czyli gazu R22(wycofany z obiegu-istnieją drogie zamienniki),R407c,R410a, którym napełniony jest układ. Klimatyzacja nie będzie prawidłowo pracować jeśli czynnika chłodniczego bę­dzie za mało lub za dużo. Zarówno w jednym jak i drugim przypadku może dojść do uszkodzenia sprężarki. Średnio zakłada się że w ciągu roku ubywa około 10 do 15 proc. czynnika.